۲۴

تیر ۲۴, ۱۳۹۶

الگوریتم کدنویسی تبرید شبیه سازی شده

الگوریتم تبرید (SA) یکی از الگوریتمهای فرا ابتکاری می باشد. منشأ الگوریتم ، تحقیقات کریک پاتریک و کرنی و همکارانشان در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ بوده […]